Veri Koruma Bildirimi

VERİ KORUMA BİLDİRİMİ

ASDTC Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ASDTC Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited  (bundan böyle “ASDTC”‘veya “Biz”) internet sayfalarımıza ve mobil uygulamalarımıza (bundan böyle ‘çevrimiçi teklifler‘) hoş geldiniz... Şirketimize ve ürünlerimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

1. ASDTC , Gizliliğinize saygı duyar

Kişisel verilerinizin işlenme süreci boyunca gizliliğinizin korunmasının yanı sıra tüm ticari verilerinizin güvenliği bizim için büyük önem taşımaktadır. İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında topladığımız kişisel verilerinizi hukuka uygun bir şekilde işlemekteyiz.

Veri koruma ve bilgi gizliliği, kurumsal politikamız içerisinde yer almaktadır.

2. Veri Sorumlusu

ASDTC , verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla işlemektedir; istisnalar bu veri koruma bildirimi içerisinde belirtilmiştir.

İletişim bilgilerimiz aşağıdaki gibidir:

ASDTC Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited .

Yıldızevler Mah. Cezayir cad. No:6/8 Ankara-TURKEY

Veya

E-posta : info@asdtc.com   Telefon:  +90 312 441 17 21 

3. Kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve kullanımı

3.1. İşlenen veri kategorileri

İletişim verileri (Örn; ad, telefon numarası, e-posta adresi, adres, IP adresi) işlenmektedir.

İşlem Güvenliği Verileri (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi)

Çerez Kayıtları

3.2. İlkeler

Kişisel veri, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye ilişkin tüm bilgileri kapsar; bu bilgiler arasında örnek olarak adlar, adresler, telefon numaraları, e-posta adresleri, sözleşmeye dayalı ana veriler, sözleşme muhasebe verileri ve kişinin kimliğinin bir ifadesi olarak ödeme verileri yer almaktadır.

Kişisel verileri (IP adresleri dahil) yalnızca bu eylemleri gerçekleştirmek için yasal bir dayanağımız olduğunda veya kayıt olma gibi belirli bir konuya yönelik olarak kişisel verilerinizin işlenmesi veya kullanımına ilişkin rızanız olması halinde topluyor, işliyor ve kullanıyoruz.

3.3. İşleme amaçları ve yasal dayanak

Biz ve tarafımızca yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcıları, kişisel verilerinizi aşağıdaki işleme amaçları doğrultusunda işlemekteyiz.

3.3.1 İlgili çevrimiçi tekliflerin sunulması

Yasal dayanak: Çoğunlukla, bunların veri koruma ve rekabet kanununa uygun gerçekleştirilmesi şartıyla doğrudan pazarlamaya ilişkin meşru çıkarlarımız.

3.3.2 Bir iletişim formu çerçevesinde kullanıcı taleplerine yanıt olarak

Yasal dayanak: Çoğunlukla, bunların veri koruma yönetmelikleri ve rekabet kanunu yönetmelikleri, ilgili sözleşme yükümlülükleri veya rıza metnine uygun olarak gerçekleştirilmesi şartıyla doğrudan pazarlamaya ve ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesine ilişkin meşru çıkarlarımız.

3.3.3 Güvenlik gerekçeleri dahil olmak üzere hizmet kesintilerinin çözümü

Yasal dayanak: Veri güvenliği kapsamındaki yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve genellikle hizmet kesintilerinin yanı sıra tekliflerimizin güvenliğini sağlamak bakımından meşru çıkarlarımız.

3.3.4 Kendi tanıtım faaliyetlerimiz ve başkaları tarafından gerçekleştirilen tanıtımların yanı sıra yasal olarak izin verilen veya rızaya dayalı pazar araştırması ve erişim analizleri

Yasal dayanak: Rıza metinleri veya çoğunlukla, bunların veri koruma ve rekabet kanununa uygun gerçekleştirilmesi şartıyla, doğrudan pazarlamaya ilişkin meşru çıkarlarımız.

3.3.5 Haklarımızın korunması ve muhafaza edilmesi

İnterneti her kullandığınızda, tarayıcınız günlük dosyaları adı verilen dosyalarda sakladığımız belirli bilgileri aktarmaktadır.

Yasal dayanak: Haklarımızın savunulması ve muhafaza edilmesine ilişkin meşru çıkarlarımız.

3.4. Günlük dosyaları

Günlük dosyalarını hizmet kesintilerini tespit etmek ve güvenlik gerekçeleri doğrultusunda (Örn; saldırı girişimlerini incelemek) 7 günlük bir süreyle saklıyor ve sonrasında bu dosyaları siliyoruz. İspat amaçları doğrultusunda saklanması gereken günlük dosyaları, ilgili oldukları olay çözülene kadar silme işleminde hariç bırakılır ve olay bazında soruşturma makamlarına devredilebilir.

Günlük dosyaları, aynı zamanda analiz amaçları doğrultusunda da kullanılır (IP adresi olmaksızın veya IP adresinin tamamı olmaksızın); bkz. Modül 3.3.4 ‘Kendi tanıtım faaliyetlerimiz ve başkaları tarafından gerçekleştirilen tanıtımların yanı sıra yasal olarak izin verilen veya rızaya dayalı pazar araştırması ve erişim analizleri’

Günlük dosyaları içerisinde aşağıdaki bilgiler kaydedilmektedir:
Çevrimiçi teklife erişim sağlamak için kullanılan terminal aygıtın IP adresi (İnternet protokol adresi);

 • Çevrimiçi teklifin erişildiği internet sitesinin adresi (kaynak URL veya yönlendiren URL);
 • Çevrimiçi teklife erişim sağlamak için kullanılan hizmet sağlayıcının adı;
 • Erişim sağlanan dosyaların veya bilgilerin adları;
 • Tarih ve saat bilgisinin yanı sıra verinin geri çağrılma süresi;
 • Aktarılan veri miktarı;
 • Yüklü olan eklentiler dahil olmak üzere kullanılan İnternet tarayıcısındaki işletim sistemi ve bilgiler (Örn; Flash Player);
 • http durum kodu (ör., ‘Talep başarılı’ veya ‘Talep edilen dosya bulunamadı’).

3.5. Çocuklar

Bu çevrimiçi teklif, 16 yaşın altındaki çocuklar için değildir.

3.6. Veri aktarımı

3.6.1 Güvenlik gerekçeleri dahil olmak üzere hizmet kesintilerinin çözümü

Prensip olarak, kişisel verileriniz yalnızca sözleşmede doğan bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekmesi halinde ya da biz veya bir üçüncü kişinin veri aktarımına ilişkin meşru çıkarı olması, veyahut rıza metnini imzalamanız durumunda diğer sorumlulara aktarılabilir. Yasal dayanağa ilişkin detaylar ve alıcılar veya alıcı kategorilerine ‘İşleme amaçları ve yasal dayanak’ bölümünden ulaşabilirsiniz (bkz. no.3.3).

Bunun yanı sıra verileriniz, yasal yönetmelikler veya yürürlüğe konabilecek olan idari veya yargı

emirleri nedeniyle diğer sorumlulara aktarılabilir.

3.6.2 Hizmet sağlayıcılar (genel)

Satış ve pazarlama hizmetleri, sözleşme yönetimi, ödeme işleme, programlama, veri barındırma ve çağrı merkezi hizmetleri gibi görevleri yerine getirmesi için harici hizmet sağlayıcılarla çalışmaktayız. Bu hizmet sağlayıcıları dikkatli bir şekilde seçilmiş olup, bu sağlayıcıları özellikle de verilerin özenli işlenmesi ve korunması bakımından düzenli olarak izlemekteyiz. Tüm hizmet sağlayıcılar, gizliliği sürdürmek ve yasal hükümlere uymakla yükümlüdürler. Hizmet sağlayıcılar, aynı zamanda diğer ASDTC  Mühendislik şirketleri de olabilir.

3.6.3 Türkiye dışında bulunan alıcılara aktarım

Kişisel verilerinizi Türkiye dışında yer alan üçüncü ülkelere aktarabiliriz. Bu gibi durumlarda yapılacak veri aktarımının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak ve kişisel verilerin korunması içi gerekli tüm teknik ve idari tedbirler alınarak gerçekleştirilmektedir.

3.7. Saklama süresi, muhafaza süreleri

Prensip olarak verilerinizi, çevrimiçi tekliflerimizi ve bağlantılı hizmetlerimizi sunmamız için gerekli olduğu veya verilerin saklanmasına ilişkin meşru bir çıkarımız bulunduğu süre boyunca verilerinizi saklamaktayız (Örn; sözleşme yükümlülüklerimizi yerine getirdikten sonra posta yolu ile pazarlamaya yönelik hala meşru bir çıkarımız söz konusu olabilir). Diğer tüm durumlarda, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için saklamakla yükümlü olduğumuz veriler hariç olmak üzere (Örn; vergi ve ticaret yasaları kapsamındaki saklama süreleri nedeniyle, sözleşmeler
ve faturalar gibi belgeleri belirli bir süre boyunca saklamakla yükümlüyüz) kişisel verilerinizi siliyoruz.

4. Çerezlerin kullanımı

Çevrimiçi hizmetimizin kapsamı doğrultusunda çerezler ve takip mekanizmaları kullanılabilir. Çerezler, çevrimiçi hizmetimizi ziyaret ettiğinizde aygıtınızda depolanabilecek küçük metin dosyalarıdır. Takip, farklı teknolojiler kullanılarak mümkün olmaktadır. Özellikle, piksel teknolojisi kullanarak ve/veya günlük dosyası analizleri esnasında bilgileri işlemekteyiz.

4.1. Kategoriler

Çevrimiçi hizmetin teknik işlevleri için zorunlu olan çerezler ile çevrimiçi hizmetin teknik işlevleri için zorunlu olmayan ilgili çerezler ve takip mekanizmaları arasında ayrım yapıyoruz.

Genellikle, teknik amaçlar haricinde kullanılan çerezler olmaksızın da çevrimiçi hizmeti kullanmanız mümkündür.

4.1.1 Teknik anlamda gerekli çerezler

Bunlar, çevrimiçi hizmetin teknik sunumu için zorunlu olan çerezlerdir. Örn; video veya ses kaydının sorunsuz bir şekilde yeniden üretilmesini sağlamak için veri depolayan çerezler gibi... Bu ve benzeri çerezler, internet sitesinden ayrılmanızın ardından silinir.

Teknik anlamda gerekli çerezlerin kullanılması bakımından hukuki dayanak KVKK m. 5/2 (f) uyarınca, hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin, ASDTC ’nin internet sitesini kullanımınıza sunmasındaki meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olmasıdır.

4.1.2 Teknik anlamda gerekli olmayan çerezler ve takip mekanizmaları

Pazarlama çerezleri ve takip mekanizmaları kullanıyoruz. İlgili çerezleri ve takip mekanizmalarını yalnızca öncesinde her bir durumda açık rıza vermeniz halinde kullanacağız. Açık rızanızı intern sitesinin “Gizlilik Ayarları” kısmından her zaman geri alabilirsiniz. Açık rızanızı geri almanız, açık rızanın geri alınmasından önceki rızaya dayalı veri işleme faaliyetlerinin hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir.

Gizlilik seçeneklerinizin (seçim çerezi) mevcut durumunu kaydeden çerezler bu kapsamda değerlendirilmemektedir. Bu çerez, internet sitesini kullanımınıza sunmadaki meşru menfaatlerimize dayanarak oluşturulmuştur.

Genel: Pazarlama çerezleri ve takip mekanizmalarını kullanarak, biz ve ortaklarımız kullanıcı davranışınızın analizi neticesinde size ilgi alanlarınız doğrultusunda teklifler gösterebiliyoruz:

İstatistikler: İstatistiksel araçlar kullanarak, örneğin sayfa görüntüleme sayınız gibi verileri ölçüyoruz.

Dönüşüm takibi: Dönüşüm takip ortaklarımız, internet sitemize ilgili ortağımızın bir reklamı aracılığıyla ulaşmışsanız bilgisayarınıza bir çerez yerleştirirler (‘dönüşüm çerezi’). Normalde
bu çerezler, 30 günden sonra geçerliliğini kaybeder. İnternet sitemizde belirli sayfaları ziyaret ederseniz ve çerezin süresi dolmamışsa biz ve ilgili dönüşüm ortağı, belirli bir kullanıcının reklamı tıkladığını ve böylece internet sitemize yönlendirildiğini anlayabiliriz. Bu, birden fazla aygıt için de gerçekleştirilebilir. Dönüşüm çerezi aracılığıyla elde edilen bilgi, dönüşüm istatistiklerini derleme ve ilgili reklamı tıklayarak internet sitesine dönüşüm takip etiketiyle yönlendirilen toplam kullanıcı sayısını kaydetme amacı doğrultusunda kullanılır.

Sosyal eklentiler: Çevrimiçi hizmetimizin bazı sayfaları, çerez ve aktif modül kullanabilecek

diğer sağlayıcıların içeriklerini ve hizmetlerini içermektedir (Örn; Facebook, Twitter). Sosyal

eklentilere ilişkin daha ayrıntılı bilgi için lütfen ‘sosyal eklentiler’ bölümüne bakınız (bkz. no. 7)

Lütfen araçların kullanılmasının verilerinizin yeterli düzeyde veri korumasının mevcut olmadığı Türkiye dışındaki alıcılara (Örn; ABD) aktarımını içerebileceğini unutmayın. Bu doğrultuda daha fazla bilgi için bireysel pazarlama araçlarına ilişkin aşağıdaki tanımları inceleyin:

Adı : Google Analytics

Sağlayıcı : Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD

İşlev : Kullanıcı davranışlarının analizi (sayfa bilgi çıkarma, ziyaretçi ve ziyaret sayısı, indirme sayısı), giriş yapmış olan Google kullanıcılarının aygıtlar arası bilgilerine dayalı olarak takma adlı kullanıcı profilleri oluşturma (çapraz aygıt takibi), takma adlı kullanıcı verilerinin Google tarafından sağlanan hedef gruplara özel bilgiler ile zenginleştirilmesi, yeniden hedefleme, UX testi, dönüşüm takibi ve Google Ads ile uyumlu şekilde yeniden hedefleme.

Adı : Google Tag Manager

Sağlayıcı : Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD

İşlev: İnternet sitesi etiketlerinin bir kullanıcı arayüzü üzerinden yönetimi, program kodlarının İnternet sitelerimize entegrasyonu

Adı : Google Ads

Sağlayıcı : Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD

İşlev : Reklamların yerleştirilmesi, yeniden pazarlama, dönüşüm takip Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: https://adssettings.google.com/authenticated

4.2. Çerezlerin yönetimi ve takip mekanizmaları

Tarayıcıdan ve/veya gizlilik ayarlarımızdan çerezlerinizi ve takip mekanizması ayarlarınızı yönetebilirsiniz.

Not: Yapmış olduğunuz ayarlar, her bir durumda sadece kullanılan tarayıcıya ilişkindir.

4.2.1 Tüm çerezlerin devre dışı bırakılması

Tüm çerezleri devre dışı bırakmak isterseniz bunu tarayıcı ayarlarınızdan yapabilirsiniz. Lütfen bunun internet sitesinin işlevselliğini etkileyebileceğini unutmayın.

4.2.2 Teknik anlamda gerekli olmayan çerezlere ve takip mekanizmalarına ilişkin ayarlarınızın yönetilmesi

İnternet sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, bir çerez katmanında, herhangi bir pazarlama çerezi veya takip mekanizmasını kullanmamıza izin verip vermediğiniz sorulur.

Gizlilik ayarlarımız içinden, gelecekte geçerli olmak üzere onayınızı geri çekebilir veya daha sonraki bir zamanda rıza metnini onaylayabilirsiniz.

5. Google

5.1. Google Haritalar

Bu sayfa bir Uygulama Programlama Arayüzü (API) üzerinden Google Haritalar harita servisini kullanmaktadır. Sağlayıcı; Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD’dir.

Google Haritalar’ın özelliklerini kullanmak için IP adresinizi kaydetmeniz gerekir. Bu bilgi genellikle Google LLC’nin ABD’deki bir sunucusuna aktarılır ve orada kaydedilir. Bu sayfanın sağlayıcısının verilerin aktarımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Google Haritalar’ın kullanımı, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir sunumunun ve internet sitesinde tarafımızca belirtilen yerlerin kolay bir şekilde erişilebilir olmasına ilişkindir. Bu, KVKK m. 5/2 (f) uyarınca tarafımıza ait bir meşru çıkarı temsil etmektedir.

Kullanıcı verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgi için Google’ın gizlilik politikasına bakınız:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

5.2. Google web fonts

Bu internet sitesi, araçların tekdüze gösterimiyle ilgili olarak sağlayıcı Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD’ye ait web fontlarını kullanmaktadır. Bir sayfaya eriştiğinizde, tarayıcınız, metin ve yazı tiplerini doğru görüntülemek adına gerekli web yazı tiplerini tarayıcı önbelleğinize yükler.

Bu amaçla, kullandığınız tarayıcının Google sunucularına bağlanması gerekir. Bu, Google’a internet sitemize IP adresiniz üzerinden erişildiğini bildirir. Google web fontların kullanımı, çevrimiçi tekliflerimizin tekdüze ve çekici bir sunumuna ilişkindir. Bu, KVKK m. 5/2 (f) uyarınca tarafımıza ait bir meşru çıkarı temsil etmektedir.

Tarayıcınız web fontlarını desteklemiyorsa bilgisayarınız standart bir yazı tipi kullanır.

Google web fonts ile ilgili daha fazla bilgi için https://developers.google.com/fonts/faq adresini ve Google’ın gizlilik politikasını inceleyebilirsiniz: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

6. Microsoft Azure İçerik Dağıtım Ağı

Bu web sitesinin yükleme sürelerini ideal düzeye getirmek için, Microsoft, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA firmasının “İçerik Dağıtım Ağı” (CDN) servislerini kullanıyoruz.

İçerik Dağıtım Ağı servislerinin kullanımı, Genel Veri Koruma Yönetmeliği Madde 6 Bölüm 1 uyarınca meşru menfaatler kapsamındadır.

Bu işlemler kapsamında, kişisel veriler ABD’ye iletilmektedir. Veri iletimi Avrupa Standart Sözleşme Maddelerini esas almaktadır ve bu maddelerde Microsoft, sunduğu hizmetler için AB kişisel verileri koruma kanunlarına uyacağını taahhüt etmektedir.

Microsoft’un gizlilik politikası ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz.:

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

7. Sosyal eklentiler

Çevrimiçi teklifimizde, farklı sosyal ağların sosyal eklentilerini kullanıyoruz; bunlar bu bölüm içerisinde ayrı ayrı açıklanacaktır.

Eklentilerin uygulanması durumunda, internet tarayıcınız ilgili sosyal ağın sunucuları ile doğrudan bağlantı kuracaktır. Böylelikle ilgili sağlayıcı, sağlayıcıda bir kullanıcı hesabınız olmasa veya mevcut durumda sağlayıcıda oturum açmamış olsanız bile, internet tarayıcınızın çevrimiçi teklifimizin ilgili sayfasının getirdiği bilgileri alır. Günlük kaydı dosyaları (IP adresi dahil) doğrudan internet tarayıcınız tarafından ilgili sağlayıcının bir sunucusuna aktarılır ve gerektiğinde burada depolanır. Sağlayıcı veya sunucusunun faaliyet merkezi Türkiye dışında (Örn; ABD) yer alıyor olabilir.

Eklentiler, sosyal ağ sağlayıcılarının bağımsız uzantılarıdır. Bu nedenle, sosyal ağ sağlayıcıları tarafından eklentiler aracılığıyla toplanan ve depolanan verilerin kapsamı üzerinde herhangi bir etkimiz bulunmamaktadır.

Sosyal ağ tarafından veri toplamanın, verilerin işlenmesinin amacı ve kapsamının yanı sıra özel alanınızın korunmasına ilişkin ilgili haklarınız ve ayar seçeneklerinize ilişkin bilgilere ilgili sosyal ağın veri koruma bildiriminden ulaşabilirsiniz.

Sosyal ağ sağlayıcılarının bu çevrimiçi teklifle ilgili verileri almasını veya bu verileri kullanmaya devam etmemesini istiyorsanız ilgili eklentileri kullanmamalısınız.

7.1. 2-click çözümü ile sosyal ekler

2-click çözümüyle nternet sitelerimizi ziyaretinizin standart olarak sosyal ağ sağlayıcıları tarafından kaydedilmesini ve değerlendirilmesini önlüyoruz. İnternet teklifimizin bu eklentileri içeren bir sayfasına erişim sağladığınızda, bunlar öncelikle devre dışı bırakılır. Eklentiler, size sunulan butonu tıklamadığınız sürece etkinleştirilmez.

7.2. Facebook eklentileri

Facebook, www.facebook.com adres, üzerinden Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ABD, tarafından ve www.facebook.de adresi üzerinden Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5–7 Hanover Quay, Dublin 2, İrlanda (‘Facebook’) tarafından sağlanmaktadır. Facebook’tan gelen eklentilere ilişkin bir özete ve görünümlerine buradan ulaşabilirsiniz:

https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_EN; Facebook’un veri koruma politikası hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: http://www.facebook.com/policy.

7.3. Twitter eklentileri

Twitter, Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ABD (‘Twitter’) tarafından sağlanmaktadır. Twitter’dan gelen eklentilere ilişkin bir özete ve görünümlerine buradan ulaşabilirsiniz: https://developer.twitter.com/; Twitter’ın veri koruma politikası hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: https://twitter.com/de/privacy.

7.4. LinkedIn eklentileri

LinkedIn, LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ABD (‘LinkedIn’) tarafından sağlanmaktadır. LinkedIn’den gelen eklentilere ilişkin bir özete ve görünümlerine buradan ulaşabilirsiniz: https://developer.linkedin.com/plugins;; LinkedIn’in veri koruma politikası hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

7.5. Instagram eklentileri

Instagram, Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ABD (‘Instagram’) tarafından sağlanmaktadır. Instagram’ın eklentilerinin bir özetine ve görünümlerine buradan ulaşabilirsiniz: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram- badges; Instagram’da veri korumaya ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz: https://help.instagram.com/155833707900388/

8. YouTube

Bu çevrimiçi teklif, YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, ABD (‘YouTube’) tarafından sağlanan video platformu YouTube’u kullanmaktadır. YouTube, ses ve video dosyalarının oynatılmasını sağlayan bir platformdur.

Teklifimizle ilişkili bir sayfaya erişim sağladığınızda, gömülü YouTube oynatıcı, ilgili video veya ses dosyasının aktarılarak oynatılmasını sağlamak için YouTube’a bir bağlantı sağlayacaktır. Bu süreçte veriler, sorumlu kurum olarak YouTube’a da aktarılır. Bu verinin YouTube tarafından işlenmesine ilişkin bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

YouTube tarafından veri toplamanın, verilerin işlenmesinin ve kullanılmasının amacı ve kapsamının yanı sıra haklarınız ve veri koruma seçeneklerinize ilişkin bilgilere YouTube’un gizlilik politikasından ulaşabilirsiniz.

9. Harici bağlantılar

Çevrimiçi tekliflerimiz, üçüncü kişilerin internet sayfalarına bağlantılar içerebilir, özellikle de bizimle ilişkili olmayan sağlayıcılara. Bu bağlantıya tıklanmasıyla üçüncü kişinin bağlantısına tıklanması aracılığıyla gerçekleştirilen kişisel veri toplama, işleme ve kullanımı ve muhtemelen aktarımı (IP adresi veya bağlantının bulunduğu sitenin URL’si gibi) ile ilgili herhangi bir etkimiz bulunmamaktadır; üçüncü tarafların davranışı doğal olarak bizim kontrolümüzün dışındadır. Üçüncü kişilerce kişisel verilerin işlenmesine ilişkin herhangi bir sorumluluk üstlenmemekteyiz

10. Güvenlik

Adımıza hizmet sağlayan çalışanlarımız ve şirketler, gizlilik ve yürürlükteki veri koruma yasalarına uyma yükümlülüklerine sahiptir. Uygun bir güvenlik düzeyi sağlamak ve tarafımızdan yönetilen verilerinizi özellikle de istenmeyen veya yasa dışı imha, manipülasyon, kayıp, değişiklik veya yetkisiz açıklama veya erişim risklerinden korumak için gerekli tüm teknik ve organizasyonel önlemleri alıyoruz. Güvenlik önlemlerimiz, teknolojik süreçler uyarınca sürekli olarak geliştirilmektedir.

11. Kullanıcı hakları

Haklarınızı kullanmak için, lütfen ‘İletişim’ bölümünde yer alan beyanları kullanın (bkz. no. 13). Bunu yaparken, lütfen açık bir şekilde tanımlanmanızın mümkün olduğundan emin olun.

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişiselverilerinizinsilinmesiniveyayokedilmesiniisteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemesi;
 8. İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.

11.1. Rızanın geri alınması

Verilerinizin işlenmesine ilişkin rıza metnini onayladıysanız, ilgili rızanızı gelecekte geçerli olacak şekilde geri alma hakkına sahipsiniz. Geri almanız öncesindeki veri işleme işlemlerinin yasallığı bu durumdan etkilenmez.

12. Veri koruma bildiriminin değiştirilmesi

Güvenlik ve veri koruma önlemlerimizi değiştirme hakkımız saklıdır. Bu gibi durumlarda veri koruma bildirimimizi uygun şekilde değiştireceğiz. Bu nedenle, değişikliklere tabi olduğundan veri koruma bildirimimizin güncel sürümünü takip ediniz.

13. İletişim

Haklarınızı kullanmak ve veri koruma olaylarını bildirmek için lütfen aşağıdaki bağlantıyı kullanın:

Veri Sahibinin Hakları

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin öneri ve şikayetler için veri koruma irtibat kişimize başvurmanızı öneririz.

Veri Koruma ve Bilgi Güvenliği Departmanı

ASDTC Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited .

Yıldızevler Mah. Cezayir cad. No:6/8 Ankara-TURKEY

Veya

E-posta : info@asdtc.com
Yürürlükk Tarihi : 04.05.2023