ASDTC SHEQ POLİTİKASI

ASDTC Mühendislik  Güvenlik, Sağlık, Çevre ve Kalite Politikası (SHEQ)
Sofistike parlak fikirleri heyecan verici bulan ASDTC Mühendislik, enerji verimine, güvenlik ve ergonomiye odaklı ürün ve hizmetleri sürdürebilir bir gelecek için geliştirmektedir. 

Bu politika ASDTC Mühendisliğin tüm birimlerinde uygulanır

  • Çalışanlarımıza, iş gücümüze ve operasyonlarımızdan etkilenen diğer kişilere güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sunmayı taahhüt ediyoruz. Tüm operasyonlarımızda tehlikeleri bertaraf etmeyi ve iş sağlığı ve güvenliği risklerini azaltmayı taahhhüt ediyoruz.
  • Müşterilerimizin beklentilerini sürekli karşılamak ve aşmak amacıyla kendileriyle yakın ilişkiler geliştirmek için çaba harcarız.
  • Çevreyi gelecek nesiller için koruyacak teknoloji, ürün ve hizmetleri kullanır ve kaynak verimliliği ile kirliliği zltmaya ve atıktları önlemeye odaklı bir yaşam döngüsü perspektifi uygularız.
  • Müşterilerimizin sürdürülebilir verimliliğine tutarlı bir şekilde katkıda bulunacak yüksek kaliteli ürün ve hizmetler teslim ederiz. Ürün ve hizmetlerimiz müşterilerimizin verimliliğini, kalitesini, işlevselliğini, güvenliğini ve çevre gereksinmelerini karşılayacak şekilde geliştirilir.
  • İyi tanımlanmış, etkin ve verimli süreçlerle mükemmele ulaşmak için çaba harcarız. Ürün, hizmet, süreç ve önemli değişiklikleri, risk ve fırsatlara da odaklanarak, kalite, güvenlik, sağlık ve çevre açılarından değerlendiririz.
  • İş ortaklarımızı tarafsız bir şekilde, verimlilik, kalite, teslimat, fiyat ve güvenilirlik dahil olmak üzere objektif faktörlere olduğu kadar adanırlık ve çevre ve sosyal performans gelişmesine dayanarak arar, değerlendirir ve seçeriz. Önemli ortaklarımız ASDTC Mühendislik değerlerinin uygulandığından emin olmak için düzenli olarak denetimden geçerler.
  • Özellikle sağlık, güvenlik ve esenlik konuları ile ilgili karar süreçlerinde, çalışan ve ek işgücü temsilcilerine danışırız.
  • Çalışanlarımızın ruhsal ve fiziksel esenliğini göz önünde bulunduran ve destekleyen ve çalışanlarımızı sağlık ve esenliklerini iyileştirmeye aktif olarak teşvik eden bir işyeri kültürüne sahibiz.
  • Çalıştığımız ülkelerin kanun ve yönetmeliklerinin ruhuna sadık kalarak ve en azından onları uygulayarak ve diğer paydaşlarımızın gereksinimlerine uyarak iyi ve güvenilir bir kurumsal vatandaş olmayı taahhüt ederiz.
  • Uzun vadeli karlılık ve sürdürülebilir gelişmeye de dikkat ederek süreçlerimizi, ürün ve hizmetlerimizi sürekli iyileştiririz. Bu bizim bütün çalışanlarımıza karşı kişisel taahhüdümüzdür.


Öncelik ve hedefler
Hedefler ve kilit performans göstergeleri, rekabetçi ve yenilikçi kalmamız ve etik açıdan sağlam bir duruş sergilememiz için firmanın önceliklerine dayanır. Önceliklerimiz paydaşlarımızın da devreye girmesiyle geliştirilir ve fırsatları yakalarken işe gelebilecek tehlikeleri azaltmak için Firmanın stratejisine ve üç-yılık planlama sürecine entegre edilir.
Raporlama ve iyileştirme
Firmanın kilit performans göstergelerinin izlenmesi ve takibi, kanıta dayalı bir karar alma sürecini destekleyecek şekilde, şirket, bölüm, iş alanı ve düzeyinde gerçekleştirilir.
Sorumluluk
Şirkette her Bölüm Başkanı, Genel Müdür ve Müdürün operasyonel sorumluluğu Güvenlik, Sağlık, Çevre ve Kalite performansını, aynı zamanda da bu politikanın ve ruhunun duyurulmasını ve uygulanmasını da kapsar.

Yönetim Kurulu Başkanı 
Ocak 2023 – Ankara